Menu
AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI Tekrar İzle
09:00-09:30 Şükrü DUMLUGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Bölüm Başkanı Açılış Konuşması
Mehmet CİNDORUK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kongre Başkanı Açılış Konuşması
Birol ÖZER, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Açılış Konuşması
DÜNDEN BUGÜNE GAZİ GASTROENTEROLOJİ
Ahmet GÖRGÜL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
Selahattin ÜNAL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
09:30-09:45 ARA
KONFERANS-1  Tekrar İzle
Moderatör Bülent DEĞERTEKİN, Acıbadem Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
09:45-10:15 Terapötik İmmünoloji
Abdurrahman TUFAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı
10:15-10:30 ARA
KONFERANS-2  Tekrar İzle
Moderatör Mehmet CİNDORUK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
10:30-11:00 2020’li Yıllarda İBH Tedavisinde Yeni Ajanlar
Ahmet TEZEL, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
11:00-11:15 ARA
UYDU-1 Celltrion Uydu Sempozyumu Tekrar İzle
Moderatör Mehmet ARHAN,  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
11:15-11:45 Farklı Simalar Değişen Hayatlar: Infliksimab Vaka Tartışması 
Tarkan KARAKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Öykü YÜREKLİ, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
11:45-12:00 ARA
UYDU-2 Drogsan Uydu Sempozyumu Tekrar İzle
Moderatör Tarkan KARAKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
12:00-12:30 İBS-D Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Mark Pimentel, Amerika Birleşik Devletleri
12:30-12:45 ARA
OLGU-1 Ülseratif Kolit ve Ankylozan Spondilit Olgu Yönetimi Tekrar İzle
Moderatör İbrahim DOĞAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
12:45-13:30 Tartışma Konuları
Vedoluzimaba Geçince Eklem Şikayeti Artıyor mu, AS’de Hangi Anti-TNF’lerin Kanıt Düzeyi Yüksek, vb
Tartışmacılar
Mehmet ARHAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Abdurrahman TUFAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı
Zahide ŞİMŞEK, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
13:30-13:45 ARA
UYDU-3 Pharmactive Uydu Sempozyumu Tekrar İzle
Moderatör İbrahim DOĞAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
13:45-14:15 Ülseratif Kolit: Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Tarkan KARAKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
14:15-14:30 ARA
OLGU-2 Crohn Hastalığı, ve Paradoksik Psöriazis, Striktür Olgusu Tekrar İzle
Moderatör Mehmet CİNDORUK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
14:30-15:15 Tartışma Konuları
Üstekinumab Yanıt Kaybı, Paradoksik Psöriazis ve Crohn’da Striktüre Yaklaşım
Tartışmacılar
Murat ÖZTAŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı
Murat KEKİLLİ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Süleyman ORMAN, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Genel Cerrahi Bilim Dalı
15:15-15:30 ARA
OLGU-3 Crohn Hastalığı, Multisistemik Hastalıkları Olan Komplike Olgu Sunumu Tekrar İzle
Moderatör Aykut Ferhat ÇELİK, İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
15:30-16:15 Tartışma Konuları
Perianal Fistüllerde Cerrahi, Biyolojik Ajan Kombinasyonu
Tartışmacılar
Mehmet ARHAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Osman YÜKSEL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dalı
Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
16:15-16:30 ARA
UYDU-4 Eczacıbaşı Uydu Sempozyumu Tekrar İzle
Moderatörler Mehmet CİNDORUK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
16:30-17:00 Ülseratif Kolit’te Optimal Mesalazin Kullanımı
Murat KEKİLLİ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
17:00-17:15 ARA
OLGU-4 Pediatri-IBH Olgusu Tekrar İzle
Moderatör Buket DALGIÇ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
17:15-18:00 Tartışma Konuları
Erken Başlangıçlı İnflamatuar Bağırsak Olgusu
Tartışmacılar
Demet TEKER DÜZTAŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Sinan SARI, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

OLGU-5 Perianal Fistülde Cerrahi Yaklaşım Tekrar İzle
Moderatör Mustafa TAHTACI, Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
13:00-13:45
 
Tartışma Konuları
Cerrahi Olgu Sunumu
Tartışmacılar
Sezai LEVENTOĞLU, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dalı
Mehmet İBİŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Özlem Gül , Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
13:45-14:00 ARA
UYDU-5 Abdiibrahim Uydu Sempozyumu Tekrar İzle
Moderatörler Murat KEKİLLİ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
14:00-14:30 Biyolojik Ajan Kullanan İmmünsüprese Hastalarda Kronik Hepatit B Tedavisi
Mehmet İBİŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
14:30-14:45 ARA
OLGU-6 Hidradenitis Suppurativa Olguları Tekrar İzle
Moderatör Meltem ERGÜN, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
14:45-15:30 Esra ADIŞEN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalılar Bilim Dalı
Harun ERDAL, SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
Eylem KARATAY, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
15:30-15:45 ARA
OLGU-7 Gebelik ve IBH Tekrar İzle
Moderatör İbrahim DOĞAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
15:45-16:30 Tartışma Konuları
Üreme Çağında ve Gebelik-Laktasyon Döneminde Biyolojik Ajan Kullanımı
Tartışmacılar
Nergis EKMEN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri
Zeynep GÖK SARGIN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Ali KARATAŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
AKILCI İLAÇ KULLANIMI  
16:30-16:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Mehmet İBİŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
16:30-16:45 KAPANIŞ Tekrar İzle