Menu
FTS PLATFORM YENİ
Menu

Sözel Bildiri sunumlarını izlemek için tıklayınız

Kod
Başlık
İşlem
SS-001
Alt Gastrointestinal Sistemde Yapılan Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Sonuçlarımız

Doğukan DURAK, Ertuğrul Gazi ALKURT

Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi

SS-002
Kolorektal Karsinomun En Önemli Semptomu; Kanama

Muhammed Ali AYVAZ1, Nergiz EKMEN2

1Giresun Tıp Üniversitesi Fakultesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

SS-004
Vedolizumab Kullanan Ülseratif Kolitli Bir Hastada Covid-19 İnfeksiyonu Seyri

Mustafa Akar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,  Bursa

 

SS-005
Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Polip Saptama Oranları ve Poliplerin Patolojik Değerlendirme Sonuçları; Tek Merkez Deneyimi

Mevlüt KIYAK

Prof.Dr.İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe, İstanbul

SS-006
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Sakroileitis, Ankilozan Spondilitis Sıklığı ve HLA-B27 Birlikteliği

Ali TÜREYEN1, Ertuğrul KAYAÇETİN1, Seniha NALDÖKEN3, Mustafa BALCI2, Aysel ÜLKER1

1Yükses İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Yüksek İhtisas Hastanesi İmmünoloji Kliniği
3Numune Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi

SS-007
Mide Adenokarsinomu: Over Torsiyonu ile Prezente Olan Nadir Bir Vaka

Yaren DİRİK1, Mesut AYDIN1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Van

 

SS-008
HELLP Sendromu ile İlişkili Maternal Mortaliteyle Sonuçlanan Fulminan Karaciğer Yetmezliği

Deniz DİRİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

SS-009
Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografide İnsidental Olarak Saptanan Kolorektal Fokal Florodeoksiglukoz Tutulumlarının Klinik Önemi

Ebru ÖRSAL İBİŞOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

SS-010
Covid-19 Hasta Grubunda Hepatik Hasarlanma Prevelans Çalışması

Mustafa İsmet ZEREN1, Hüsrev DİKTAŞ2

1Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi/ Çanakkale 
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD / İstanbul

SS-011
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Hastaların klinik Bulgularının Değerlendirilmesi-Tek Merkezli Çalışma

Ahmet YOZGAT1, Güray CAN2

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Bolu

 

SS-012
Crohn Hastalığı, Piyoderma Gangrenosum ve Vedolizumab; Etkili Olabilir mi?

Berat EBİK1, Nazım EKİN1, Ferhat BACAKSIZ1

SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Gastroenteroloji Bölümü Diyarbakır/Türkiye

SS-013
Fasciola Hepaticaya Bağlı Gelişen Akut Kolanjit: Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografide Sürpriz Tanı

Zeynep AYDIN1, Tolga DÜZENLİ2, Hüseyin KÖSEOĞLU2

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Çorum
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Çorum
 

SS-015
Obezite Cerrahisinin Avantajları ve Riskleri

Hasan ACAR

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Girne/KKTC

SS-016
Romatoidde Artritte Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Sıklığı

Ayşe KEFELİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İç Hastalıkları, Gastroneteoloji Bilim Dalı

SS-017
Karaciğer Enzimlerinde Yükseklik Olan Hastalarda Otoantikorların Araştırılması

Alev ÇETİN DURAN1, Ali DURAN2

1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji/Temel İmmünoloji
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

SS-018
Perianal Fistül Traktini Taklit Eden Perianal Yabancı Cisim Reaksiyonu; Olgu Sunumu

Ömer BAŞOL, Hüseyin BİLGE

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır/ Türkiye

SS-019
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Olan Hastalarımızda Osteopeni ve Osteoporoz Sıklığı

Çağatay AK,Süleyman SAYAR

S.B.Ü. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

SS-020
İnce Bağırsak Gastrointestinal Stromal Tümörleri

Jülide SAĞIROĞLU, Cem EROL

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

SS-014
Periampullar Bölge Tümörleri Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Hemoglobin ve Albumin Düzeyleri ile Lenfosit ve Trombosit Sayısı (HALP) Skorunun Pankreatik Fistülü Öngörebilmedeki Değeri ve Prognostik Önemi

Türkmen Bahadır ARIKAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

SS-021
Çölyak Krizini Tanıyor Muyuz: Ciddi Hipopotasemi ve Hipoalbuminemi ile Prezentasyon

Mehmet Ali Kösekli1.

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD